News

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่รับาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่รับาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
News

กำหนดการปิดเรียนที่ 2 ประจำปีที่ 2564 และการเปิดเรียนที่ 1 ประจำปีที่ 2564

Read More
กำหนดการปิดเรียนที่ 2 ประจำปีที่ 2564 และการเปิดเรียนที่ 1 ประจำปีที่ 2564
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
News

ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 1 เรื่อง แนว...
Read More
ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
News

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่องการหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องการหยุดการเรีย...
Read More
News

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 16-18 ธันวาคม...
Read More
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
News

การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 15-16 ธันวาคม...
Read More
การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
News

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)

วันที่ 9 ธันวาคม 256...
Read More
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)
News

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 256...
Read More
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
News

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)

ประกาศวิทยาลัยการอาช...
Read More
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)
News

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)

ขอเชิญชวน ประชาพิจาร...
Read More
ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน ...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
News

ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2...
Read More
ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
News

เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 256...
Read More
News

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากวิทยาลัยการ...
Read More
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
News

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion

วันที่ 28 ตุลาคม 256...
Read More
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion
News

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 256...
Read More
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"lazyload":""}

 

News

25ธ.ค.

ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดก…read more →
ข่าวการศึกษา